FORGOT YOUR DETAILS?

!

Poznaj Nas

37042330_1743738072330728_7450516348607660032_o

Studenckie Koło Naukowe BiotechnologicznoMikrobiologiczne zapoczątkowało swoją działalność dnia 17.12.1997 roku. Opiekunem naukowym Koła został prof. dr hab. Jerzy Długoński. Obecnie Koło działa przy Instytucie Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii.

Członkami SKN Bio-Mik są głównie studenci kierunków biotechnologia i mikrobiologia, ale nasze drzwi stoją otworem dla każdego :)

Obecny Zarząd

Przewodnicząca: Dominika Piwowarska

Zastępca: Ewa Pawlicka

Skarbnik: Agata Sadownik

MycoRise up! Młodzi w mykologii I ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów

Serdecznie zapraszamy młodych badaczy świata grzybów do dzielenia się swoimi zainteresowaniami badawczymi, doświadczeniami i osiągnięciami. Konferencja kierowana jest do wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych grzybami lub badaniami wykorzystującymi te organizmy. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Sekcja Mykologiczno-Algologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego, Pracownia Algologii i Mykologii UŁ oraz Studenckie Koło Biotechnologiczno - Mikrobiologiczne UŁ.

Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania tematyki swoich badań w języku angielskim lub polskim, w ramach prezentacji ustnej i/lub posteru multimedialnego. Najlepsze wystąpienia ustne (3) i posterowe (3) zostaną nagrodzone (atrakcyjne nagrody materialne). Opiekę naukową nad konferencją objęli: dr hab. Marta Wrzosek (Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Botaniki), dr hab. Piotr Mleczko (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki), dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu) dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. nadzw. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska) – opiekun Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ Tematyka konferencji jest bardzo szeroka i obejmuje: - biologię i ekologię grzybów, - genetykę i genomikę grzybów, - mykotechnologię i mykoremediację, - taksonomię, ewolucję i filogenezę grzybów, - rolę grzybów w leśnictwie, rolnictwie, ochronie zdrowia, przemyśle i nowych technologiach, - choroby roślin, zwierząt i człowieka wywoływane przez grzyby, - zagrożenie i ochronę grzybów, - etnomykologię i uprawę grzybów. Wystąpienia: - prezentacja ustna - 10 minut, - prezentacja posteru w formie multimedialnej - 7 minut, Zarówno prezentacja jak i poster powinny być zapisane w formacie pdf. ​Terminy: Rejestracja na konferencję – od 6 grudnia 2018 r. do 1 marca 2019 r. Dokonanie opłaty konferencyjnej – od 6 grudnia 2018 r. do 1 marca 2019 r. Przesłanie abstraktu – od 1 stycznia do 1 marca 2019 r. Nadsyłanie prezentacji i posterów – od 1 marca do 10 kwietnia 2019 r. Nienadesłanie prezentacji i/lub posteru w terminie jest jednoznaczne z niemożliwością prezentowania. ​Opłata konferencyjna wynosi 110 PLN i zawiera: - uczestnictwo w obradach, - przerwy kawowe, - obiad pierwszego dnia i kolację (grill), - materiały konferencyjne, - zakwaterowanie w Terenowej Stacji Przyrodniczej Uniwersytetu Łódzkiego w Spale (1 doba, pokoje 1, 2-4 osobowe), - certyfikat uczestnictwa, - pendrive z abstraktami. ​Zapraszamy! Więcej informacji na stronie: https://mycoriseup.wixsite.com/konferencja https://www.facebook.com/myko.algo.unilodz/?ref=bookmarks Kontakt: Sebastian Piskorski (przewodniczący Sekcji Mykologiczno-Algologicznej SKNB UŁ) – endopiskorski@op.pl

Witamy na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologiczno-Mikrobiologicznego działającego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii.

Nasze drzwi stoją otworem dla wszystkich chętnych!

Warunkiem przystąpienia do SKN Bio-Mik jest wypełnienie i odręczne podpisanie karty zgłoszeniowej. Gotowe formularze należy przynieść na najbliższe spotkanie Koła lub dostarczyć do Zarządu w innym terminie.

Formularz znajdziesz tutaj:pobrane

TOP